Yhteistyön koordinointi projekteissa ja ohjelmissa

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä. Koordinet Oy koordinoi hankkeita ja ohjelmia, kuten tutkimusprojekteja ja –ohjelmia, kehittämishankkeita sekä organisaatiomuutoksia.

Pirkko Kasanen

Keskity tavoitteisiisi ja ydinosaamiseesi

  • Järjestelmällisyyttä ilman byrokratiaa
  • Kaaos tuo uusia ajatuksia, järjestys toteuttaa ne
  • Yhteistyön ongelmat ratkeavat rauhallisesti Koordinetin menetelmillä

Koordinointipalvelusta merkittäviä hyötyjä

  • Aikataulujen tehostaminen tuo tuloksia ja kustannussäästöjä.
  • Innostus ja syventyminen itse asiaan on mahdollista ja tuo tuloksia, kun projektiyhteistyö on hyvin organisoitu.
  • Myös uutta luovat yhteistyöprosessit voidaan hoitaa järjestelmällisesti. Luovuutta ei tarvitse nitistää.
  • Konflikteja voidaan välttää ja tarpeen tullen ratkoa. Voidaan pitää yllä innostus ja samalla tehokkuus, joten saadaan tuloksia.
  • Asiantuntijat ja eri organisaatiot löytävät yhteisymmärryksen ja yhteisen kielen.
  • Tavoitteet saavutetaan ja opitaan toiminaan yhdessä.

Ajankohtaista

Koordinet avusti Cultura-säätiötä ErasmusPlus-hakemuksen laatimisessa.

Koordinet konsultoi HAMK Hämeen ammattikorkeakoulua hankkeessa, jossa valmisteltiin kansainvälistä yhteistyöverkostoa ja kehittämisprojektia matkailun liiketoiminnan ja digitaalisten palvelujen alalla.

Koordinet johti Laurean FuturesLab Cofin hakemusvalmistelua. Laurea on koordinaattorina 6 maan tutkimus- ja innovaatioprojektissa, jonka hakemus jätettiin Horisontti 2020 -ohjelmaan.

Koordinet on yksi Tyrsky-konsultointi Oy:n perustajaosakkaista. Tyrsky on vuonna 2014 perustettu ympäristöalan konsulttiyritys, jonka osaaminen perustuu huippuasiantuntemukseen ja kokemukseen.

Pirkko Kasanen on osallistunut EUn hankehakemusten arviointeihin. Arviointitehtävä on tehokasta harjoitusta hyvien hakemusten laadintaan.

Koordinet on osallistunut ESADEn projektiryhmän työhön (Barcelona) KIC InnoEnergy -hankkeessa.