Yhteistyön koordinointi projekteissa ja ohjelmissa

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä. Koordinet Oy koordinoi hankkeita ja ohjelmia, kuten tutkimusprojekteja ja –ohjelmia, kehittämishankkeita sekä organisaatiomuutoksia.

Pirkko Kasanen

Keskity tavoitteisiisi ja ydinosaamiseesi

  • Järjestelmällisyyttä ilman byrokratiaa
  • Kaaos tuo uusia ajatuksia, järjestys toteuttaa ne
  • Yhteistyön ongelmat ratkeavat rauhallisesti Koordinetin menetelmillä

Koordinointipalvelusta merkittäviä hyötyjä

  • Aikataulujen tehostaminen tuo tuloksia ja kustannussäästöjä.
  • Innostus ja syventyminen itse asiaan on mahdollista ja tuo tuloksia, kun projektiyhteistyö on hyvin organisoitu.
  • Myös uutta luovat yhteistyöprosessit voidaan hoitaa järjestelmällisesti. Luovuutta ei tarvitse nitistää.
  • Konflikteja voidaan välttää ja tarpeen tullen ratkoa. Voidaan pitää yllä innostus ja samalla tehokkuus, joten saadaan tuloksia.
  • Asiantuntijat ja eri organisaatiot löytävät yhteisymmärryksen ja yhteisen kielen.
  • Tavoitteet saavutetaan ja opitaan toiminaan yhdessä.

Ajankohtaista

STEAn eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen uusien avustusten haku on nyt auki 31.5.2018 asti. Koordinet voi tukea hakuprosessia auttamalla kirkastamaan hankkeenne kuvaus ja jäsentämään suunnitelma vastaamaan rahoittajan vaatimuksia.

Koordinet on yksi Tyrsky-konsultointi Oy:n perustajaosakkaista. Tyrsky on vuonna 2014 perustettu ympäristöalan konsulttiyritys, jonka osaaminen perustuu huippuasiantuntemukseen ja kokemukseen.

Pirkko Kasanen on osallistunut EUn hankehakemusten arviointeihin. Arviointitehtävä on tehokasta harjoitusta hyvien hakemusten laadintaan.