Koordinetin toimeksiantoja

organisointi

Cultura-säätiö

Hakemuksen valmistelu Erasmus+ -ohjelmaan. (2016)

Vanhustyön keskusliitto

Kooste KÄKÄTE-oppaista. (marraskuu 2014)

HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen partnerijoukon kokoaminen ja hankesuunnittelun johtaminen matkailua ja digitaalisia palveluja koskevassa hankkeessa. (2014)

Vanhustyön keskusliitto

Konsultointitehtävä. (toukokuu 2014)

Laurea-ammattikorkeakoulu, FuturesLab Cofi

Hakemuksen valmistelu Horisontti 2020 -0hjelmaan. Laurean koordinoimaan suunnitelmaan osallistui partnereita 6 maasta. (2014)

Amiedu

Hakemuksen valmistelu eurooppalaiseen BUILD UP SKILLS (Pillar II) -hankehakuun. Hankehaku oli osa IEE-ohjelmaa ja jatkoa Build up Skills Finland -projektille. (2013)

Vanhustyön keskusliitto

Konsultointitehtävä. (toukokuu 2013)

Motiva Services Oy

Suomen hakemuksen valmistelu eurooppalaiseen BUILD UP SKILLS (Pillar II) -hankehakuun. Hankehaku oli osa IEE-ohjelmaa ja jatkoa Build up Skills Finland -projektille. (2013)

Net Technologies Finland Oy

Konsultointitehtävä. (Helmikuu 2013)

Motiva Oy

Koordinet kehittää Kuluttajien energianeuvonta -järjestelmää yhdessä sitä koordinoivan Motivan kanssa. Työ koskee erityisesti neuvojien koulutuksen ja laadunvarmistuksen kehittämistä, maakunnallisten toimijoiden toiminnan tukemista sekä koulutus- ja verkottumistapahtumien järjestämistä. (2012-2013)

Vanhustyön keskusliitto

Koordinet koordinoi Vanhustyön keskusliiton osuutta Käyttäjälähtöinen teknologia vanhustyön apuna (KÄTEVÄ) -valmisteluprojektissa. (2009) Projekti johti Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton kanssa yhteistyössä toteutettavaan KÄKÄTE Käyttäjälle kätevä teknologia -projektiin, johon Koordinet myös osallistui. (2010 – 2013)

Amiedu ja Rateko

Build up Skills Finland -projektissa Koordinet fasilitoi työpajoja ja tuotti niiden tuloksista yhteenvedot. (2012)

ESADE, Barcelona – KIC InnoEnergy projekti

Koordinet tuotti osia projektiryhmän kehittämään kehityshankkeiden arviointityökaluun. (2012)

Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta -hankkeen arviointi. Kaksivuotinen Kuluttajien energianeuvonta -hanke koostui koordinaatiosta ja 24 pilotprojektista. (2011)

“Koordinetin tekemä arviointi tuotti hyödyllisiä oivalluksia ja suosituksia toiminnan jatkon suuntaamiseen. Koordinetin toimintatapa on samalla sekä järjestelmällinen ja analyyttinen että joustava. Kustannus-hyötysuhde on erinomainen.” -Yksikönpäällikkö Päivi Laitila, Motiva Oy.

Motiva Oy

Suomen hakemuksen (Build up Skills Finland) valmistelu eurooppalaiseen BUILD UP SKILLS -hankehakuun. Hankehaku oli osa IEE-ohjelmaa.(2011)

“Aikataulu oli poikkeuksellisen tiukka ja hakemusmenettely edellytti laajan sidosryhmäjoukon kuulemista ja huomiointia. Koordinetin asiantuntemus ja projektiosaaminen vaikuttivat ratkaisevasti siihen, että saimme koottua hyvän hakemuksen ja pääsemme käynnistämään hankkeen.” -Asiantuntija Irmeli Mikkonen, Build up Skills Finland -hankkeen koordinaattori, Motiva Oy

CxO Mentor Oy

Avustaminen rahoitushakemuksen laadinnassa. (2010- 2011)

Fintra

Konsultointitehtävä. (Maaliskuu 2011)

SSP Finland

Koordinet avusti Tekes-hankkeen väliraportoinnin organisoinnissa ja toteutuksessa. (2011)

“Nyt minulla ei ole enää stressiä, kun voin luottaa siihen, että raportoinnin kaikki osat tulevat asiallisesti hoidetuksi.” - Director, Partnerships Relations, Regional Airports and Lounge Operations Anneli Taskinen-Lintula, SSP Finland

Oulu Business School

Koordinet avusti Oulun yliopiston tutkijaryhmää kansainvälisen tutkimushankkeen valmistelussa ja Tekes-rahoitushakemuksen valmistelussa. (2009-2010)

“Valmisteltaessa laajaa projektia tutkimuksen toimintaympäristö ja vaatimukset muuttuivat merkittävästi työn alkuvaiheessa. Koordinetin panos valmisteluvaiheessa muunnettiin joustavasti uusiin tarpeisiin. Ilman tätä panosta projekti olisi voinut jäädä toteuttamatta uudessa tilanteessa.  Rauhallinen ja järjestelmällinen tuki uutta luovan ja kunnianhimoisen hankkeen valmistelussa mahdollisti minulle työrauhan ja onnistumisen.” - Yliopistotutkija, projektin johtaja Saara Pekkarinen, Oulu Business School, Oulun yliopisto

Greenlux Finland Oy

Koordinet avusti yritystä rahoitushakemuksen laadinnassa. (2009)

Tilakonsultit TM2 Oy

Koordinet koordinoi Tilakonsulttien tutkimus- ja kehityshanketta. TINA – tilatarpeen ennakointi sai rahoitusta Tekesin TILA-ohjelmassa. Hankkeessa kehitettiin palvelutuote kunnallisten palvelu- ja tilatarpeiden ennakointiin (2009-2010). http://www.tilakonsultit.fi

“Tekes-hankkeemme lähti tosissaan käyntiin, kun saimme Koordinetin jäsentämään tehtävät ja huolehtimaan aikatauluista. Oli helpottavaa, kun ei tarvinnut huolestua aikatauluista ja raportoinneista, vaan pääsimme keskittymään itse asiaan. Koordinetin palveluista olisi ollut apua jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ja rahoitusta haettaessa. Kaikkea ei voi eikä pidä tehdä itse.” - Toimitusjohtaja, arkkitehti Mikko Marja-aho, Tilakonsultit TM2 Oy

SITRA

Sitra järjesti työpajasarjan pohtimaan energianeuvonnan järjestämistä Suomessa. Koordinet osallistui työpajojen järjestämiseen ja toimitti niiden pohjalta raportin. (2009) Lue raportti Energianeuvonnan järjestäminen Suomessa

Jyväskylän kesäyliopisto

Konsultointitehtävä. (2009)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriölle selvitys “Energiatehokkuutta ja energiansäästöä koskeva osaamispohja Suomessa” (2008). Lue raportti Energiatehokkuutta ja energiansäästöä koskeva osaamispohja Suomessa

“Luotan Koordinetin työn laatuun ja toimitusvarmuuteen. Arvostan sitä, että voimme kehitellä hankkeen tehtäviä ja toteutusta vuorovaikutuksessa hankkeen alkuvaiheesta lähtien, ja että Koordinet antaa tähän asiantuntevan ja aktiivisen panoksen. Näin saadaan parempi lopputulos.” - Teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo, TEM

Vanhustyön keskusliitto

Konsultointitehtävä (Toukokuu 2008)

Media Factory

Aalto-yliopiston ensimmäisinä hankkeina käynnistetään kolme uuden osaamisen pajaa, ns. factoryä. Koordinet koordinoi media-alaa koskevan Media Factoryn valmistelua. (2008)

“Media Factory luo uudenlaista yhteistyötä. Alkuvaiheessa vuonna 2008 kaikki oli vielä auki, ja puitteetkin vasta muotoutumassa. Se, että Media Factoryn johtoryhmän toiminta sujui näissä oloissa, on paljolti Koordinetin ansiota. Koordinet loi ja hoiti tarkoituksenmukaisesti kokousrutiinit ja asioiden dokumentoinnin. PIrkko Kasasen kokemus mahdollisti eri alojen asiantuntijoiden keskustelujen kiteyttämisen oleellisiin asioihin. Tärkeää oli myös kokonaisuudesta huolehtiminen ajoittain myös ohi sen, mitä hankkeen osallistujat itse tulivat ajatelleeksi.” – Professori Maija Töyry, Media Factory, Aalto-yliopisto