Pirkko Kasasen muita tehtäviä

Pirkko on Tyrsky-Konsultointi Oy:n toimitusjohtaja ja asiantuntija.

Pirkko Kasasen jokakesäinen rakas tehtävä on nauttia purjehduksesta.  Purjehdusmatkan järjestäminen muistuttaa myös projektin koordinointia. Pirkko kirjoittaa aiheesta blogia Kapteenskan lokikirja. Lue myös: Purjehdus on elämää

EU-projektihakemusten arviointi

Pirkko Kasanen on osallistunut EUn hankehakemusten arviointiin v. 2010, 2012, 2013, 2014 ja 2015. Arviointitehtävä on tehokasta harjoitusta hyvien hakemusten laadintaan.

Pirkko Kasanen

VAPET – Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus

Ympäristöklusterin tutkimusohjelmaan kuuluva projekti koottiin seitsemän tutkimusorganisaation esityksistä yhteisen esiselvityksen perusteella. Tutkimusryhmän piti sopia tavoitteen tarkentamisesta ja tehtävän rajaamisesta, anottavan määrärahan jakamisesta eri osioille ja toisistaan riippuvien osioiden aikataulutuksesta. Pirkko Kasanen hoiti projektin käynnistämisen, ensimmäisen vuoden koordinoinnin ja siihen kuuluvan tiedottamisen. (2006-2007)

ELDERATHOME – Ikäihmisten itsenäisen asumisen edellytykset

Tutkimushanke EU:n 5. puiteohjelmassa. Pirkko Kasanen kokosi hankkeeseen viisi tutkimusorganisaatiota neljästä EU-maasta sekä lähes 20 yritystä ja muita käyttäjätahoja edustavia organisaatioita Suomesta. Tehtävään kuului hakemuksen laatiminen partnerien tuottaman aineiston perusteella, jatkoneuvottelut EU:n komission kanssa, projektikokousten järjestäminen, väliraportit, workshopeja eri yhteistyökumppanien kanssa, loppuraportin toimittaminen sekä tiedotus. (2001-2004)

LINKKI 2 – Energiansäästön päätöksenteon ja käyttäytymisen tutkimusohjelma

Pääosin kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittaman tutkimusohjelman tavoiteasettelu ja toteutus tehtiin kiinteässä yhteistyössä tulosten käyttäjien kanssa, jotka olivat edustettuna ohjelman johtoryhmässä ja projektikohtaisissa seurantaryhmissä. Koordinointiin kuului määrärahojen hakukierrosten valmistelu ja organisointi, tutkimusten etenemisen seuranta, tutkijoiden ja tulosten hyödyntäjien vuorovaikutuksen organisointi, raporttisarjan ja loppuraportin toimittaminen, tiedotus ja vuosittaiset seminaarit. Ohjelman toimintatapaa esittelevälle artikkelille myönnettiin Swiss Transdisciplinarity Award vuonna 2000 International Transdisciplinarity Conferencessa. (1997-2001)

Efficient domestic ovens

EU:n komission tilaama selvitys uunien energiamerkinnän taustaksi. Kasanen koordinoi yhdeksästä EU-maasta tulevien tutkimusorganisaatioiden tutkimusosuudet, organisoi projektikokoukset ja väliraportoinnit sekä toimitti loppuraportin. (1997-1999)

Suomen energiansäästöpolitiikan tuloksellisuuden arviointi

KTM:n tilaama selvitys. Kasanen koordinoi viiden suomalaisen tutkimuslaitoksen yhteistyön ja vastasi itse eräistä tutkimusosioista. (1996-1997).