Monialainen yhteistyö tuloksia tuottamaan

yhteistyö

Koordinet on perustettu vuonna 2008 edistämään monialaista yhteistyötä. Yhteistyö eli kollaboraatio on yhä useammin tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Koordinet koordinoi monialaisia yhteistyöprojekteja ja auttaa projektien käytännön hallinnassa. Koordinet hallitsee projektien arjen ja huolehtii sen sujumisesta koko projektin ajan asiakkaan tukena. Koordinetin palvelusta on jo ollut hyötyä monille erityyppisille asiakkaille.

Katso esimerkkejä Koordinetin koordinointitehtävistä.

Yrityksen perustaja Pirkko Kasanen on luotettu ja kiitetty projektien ja ohjelmien koordinaattori. Hänellä on kokemusta erityisesti tutkimuksen ja käytännön sekä eri alojen asiantuntemuksen yhdistämisestä. Pirkko Kasasen (EMBA, PhD) koulutus tukee yritysten, julkisten organisaatioiden ja tutkimuksen yhteistyötä kansainvälisissä hankkeissa.

Koordinetin vahvuudet

  • Kuunteleva tarvekartoitus: mahdollisuus tarjota kattava kokonaishallinta tai kevyt, nopea täsmäpalvelu projektin johonkin vaiheeseen
  • Monialaisen, eri intressejä kokoavan yhteistyön (kollaboraation) organisointi ja oppivan yhteisymmärryksen kasvattaminen (knowledge broker)
  • Projektin käytännön asioiden järjestelmällinen ja ennakoiva hallinta
  • Alan kehityksen seuraaminen ja palvelun jatkuva kehittäminen

Lue artikkeli koordinoinnista ja kollaboraatiosta (Johanna Bragge ja Pirkko Kasanen, 2009)

Yhteistyöverkoston tuki

Koordinet verkottuu tarjotakseen tarpeidenne mukaisen palvelukokonaisuuden. Yritys on Projektiyhdistys ry:n jäsen.

Tutustu Koordinetin yhteistyökumppaneihin.