Koordinetin palvelu tukee yhteistyötä

koordinointi

Autamme asiakkaitamme erilaisten projektien toteuttamisessa. Ne voivat olla esimerkiksi EU:n, Tekesin tai muun julkisen rahoittajan tukemia tutkimusprojekteja, kehittämishankkeita tai vaikkapa monialaisia organisaation laajuisia muutoshankkeita.

Palvelemme yliopistoja ja tutkimuslaitoksia EU- ja Tekes-projektien koordinoinnissa, valtionhallintoa autamme tutkimusten ja ohjelmien koordinoinnissa sekä kuntia kehittämishankkeiden ja uusien yhteistyömuotojen perustamisessa. Yritysasiakkaita palvelemme kehittämisprojekteissa ja julkisrahoitteisten projektien koordinoinnissa.

Tutustu nopeisiin palveluihimme

Jopa yhden päivän palvelusta voitte saada tarvitsemanne avun. Nämä ovat 1-5 päivän palveluja:

Ideasta hakemukseksi. Mihin ohjelmaan tai rahoitusmuotoon (esim. Tekes, EU), ideanne sopii? Miten ideaa pitää kehittää? Mitä kumppaneita tarvitsette?

Hakemuksen sparraus. Projektihakemuksenne on jo tekeillä. Vastaako se rahoittajan tai ohjelman kysymyksiin?

Projektin käynnistys. Rahoitus on saatu. Onnistunut kick-off -tilaisuus varmistaa yhteisen ymmärryksen ja hankkeen sujuvan käynnistyksen.

Väli- ja loppuraportoinnin suunnittelu ja avustaminen. Hanke etenee, ja siitä pitää raportoida rahoittajan edellyttämällä tavalla. Miten tiedot kootaan ja esitetään?

Neuvottele syvemmästä yhteistyöstä

Koordinet toimii osana tiimiänne sovitun työnjaon ja aikataulun mukaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

Projektihakemuksen laadinta. Tavoitteidenne mukaisen sisällön työstäminen rahoittajan tai ohjelman vaatimaan muotoon. Kumppanien hankkiminen.

Projektin koordinointi. Projektisuunnitelman, työnjaon ja aikataulun täsmennys. Huolehtiminen yhteisen ymmärryksen kehittymisestä. Yhteisen kommunikointialustan ylläpito. Kokouksien valmistelu ja muistiot. Raportointien valmistelu.

Verkoston toiminnan kehittäminen ja ylläpito. Yhteistyön roolien ja työtapojen kehittäminen. Tilaisuuksien järjestäminen. Toiminnan rutiinien ylläpito.

Viisi vinkkiä koordinointiin

 • 1. Selvitä tarpeet
  Hankkeet ovat erilaisia. Oletteko koordinoimassa selväpiirteistä, mutta työlästä hanketta, vai rakentamassa uusia yhteistyömalleja? Apu ja ratkaisut sovitetaan tarpeisiin.
 • 2. Luo yhteinen ymmärrys
  Monialaisessa yhteistyössä osallistujat käyttävät samoistakin asioista eri ilmaisuja. Jos he käyttävät samoja sanoja, he tarkoittavat eri asioita. Tyhmiä kysymyksiä kannattaa esittää!
 • 3. Ota muodollisuudet huolellisesti hallintaan
  Projektin hallintaan ja raportointiin liittyy omia sääntöjään. Dokumentointi kannattaa heti sovittaa tulevan raportoinnin tarpeisiin.
 • 4. Pidä prosessia yllä
  Aikataulujen noudattamista, sisäistä tiedonvaihtoa ja etenemisen seuraamista kannattaa aktiivisesti ylläpitää.
 • 5. Varaudu oppimaan
  Erilaiset osallistujat tuovat projektiin tuoreita näkemyksiä, ja yhteinen työskentely luo uutta osaamista. Hyödy ja iloitse tästä!

Hyödyt palveluistamme

Monialaisen kollaboraation hallinta

 • Yhteisymmärrys
 • Eri asiantuntijoiden panokset
 • Työnjako
 • Innovointi, innostus, oppiminen
 • Kommunikointi
 • Eri tavoitteet ja intressit
 • Konfliktien ratkaisu

Varmuus ja tehokkuus projektin hallinnassa

 • Aikataulut
 • Resurssien hallinta
 • Rahoituksen hakeminen
 • Raportointi ym. muodollisuudet
 • Verkkotyökalut yhteistyön organisointiin

Verkoston hallinta

 • Partnerit ja asiantuntijat tarvittaessa
 • Kommunikointi verkostossa